เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่

Key: D, Tempo: 75, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church - Eddie

D   Am7 D7 G                             A         F#m        Bm7
เชิญ พระ วิญ ญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่ ทรงเคลื่อนไหวในเราทุกคน
         Em         A7      Dmaj7 D 
ให้เต็มล้นภายในสันติสุขอิ่มเอมใจ   
D   Am D7      G                      A
ขอ ทรง ครอบ ครองความคิดและชีวิต
      F#m             Bm7           Em             A7      Dmaj7  C-D
ให้เป็นของพระองค์ทุกสิ่ง   โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ทรงนำ
  G       A     F#m  Bm7   Em     A        Dmaj7 (D7)
**พระเยซู  โอ พระเยซู     ทรงเจิมเราด้วยไฟ


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 14-Mar-2021