จงร้องเพลงสรรเสริญ

Key: E, Tempo: 100, Time Signature: 4/4
Source: sila Church

Int:  E  A  E  A
      E                       A/E                E                            B7
จงร้องเพลงสรรเสริญถวายพระเจ้า จงร้องเพลงสรรเสริญพระองค์
  E                        A                               E           B       E  
จงร้องเพลงสรรเสริญถวายแด่จอมราชา  จงร้องด้วยสิ้นสุดหัวใจ
           A                    B-C#m  
        *เพราะพระองค์เป็น รา-ชา  เหนือแผ่นดิน
             F#7                    B               
        จงร้องเพลงสรรเสริญพระองค์
         A                             B-C#m 
       เพราะทรงครอบครอง   ชน-ชาติ  ทั้งหลาย  
            F#7                       B                
       และทรงประทับบนบัลลังก์ศักดิ์สิทธิ์