จิตใจข้า สุขสบาย

Key: A, Tempo: 90, Time Signature: 4/4
Source: sila Church

Int:
               A   Asus4      A       D     E    A          F#m   Bsus   Esus4 
1. เมื่อความ สุขสำราญ ผ่านมาทาง ใจของข้า เมื่อทุกข์ทรมานพัดผ่านมา
    A              D             B7              E             A                D     E        A    
ไม่ว่า เกิดเหตุใด พระองค์สอน ให้พูดว่า  วิญญาณข้า สุขสบาย สุข หรรษา
           A       E                              A
        * สุขสบาย (สุขสบาย)   จิตใจข้า (จิตใจข้า)
           D        F#m       E     A        E
        สุขสบาย สุขสบาย จิตใจข้า
               A   Asus4      A    D     E    A 
2. ซาตานอาจราวี ความทุกข์อาจประดังมา 
 F#m     Bsus   Esus4                  A              D   
แต่ข้าชื่นใจเพราะ คำสัญญา   พระคริสต์ ทรงรู้แล้ว
        B7         E          A           D      E        A           E
ข้าเป็น ผู้สู้ไม่ไหว  จึงประทานพระโลหิตเพื่อ ไถ่ข้า *
                 A   Asus4      A      D     E    A          F#m   Bsus   Esus4
        3. บาปหนา ซึ่งข้ามี ได้ตรึงไว้  ที่กางเขน พระองค์ ทรงรับไว้ ด้วยเอ็นดู
           A              D             B7              E            A      D       E        A   
        เดี๋ยวนี้ บาปยกแล้ว ไม่คำนึง ถึงอีกเลย  ใจของข้าโมทนา พระเยซู  *