ฉันคิดถึงคุณ

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4
Source: sila Church

Int
                        G        C                G                    Em   Am      D     G
ฉันคิดถึงคุณอยากจะบอกถึงความในใจ คิดถึงด้วยใจ ด้วยใจที่ปรารถนา  
             C        G       Em            Am          D 
อยากจะบอกว่าชีวิตมีคุณค่า ด้วยวาจาที่มาเป็นเสียงเพลง
                G                        C              Em     Am     D7      G 
พระคริสต์รักคุณ คุณรู้บ้างหรือเปล่า ไยทำโศกเศร้าดูชีวิตเซ็งๆ
            C                G          Em              Am       D         G 
อย่าเพิ่งด่วน ด่วนคิดทำลายตนเอง มาฟังเพลงพระเยซูทรงรักคุณ
          G                                Em                Am           D             G 
      **แม้คุณ (แม้คุณๆ) จะเป็นเช่นไร แม้ใจ (แม้ใจๆ)ไร้ความอบอุ่น
                   C      D7               Am D   G
      พระเยซูทรงรักคุณ    ทรงเกื้อหนุนทุกเวลา