ชนะ

Key: D, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source: sila Church

Intro : D G / Em A /     
   D                                             G  
1.วันที่ใจข้าบอบช้ำ ขอมอบทุกถ้อยคำเพื่อร้องสรรเสริญพระองค์
                 Em
เพราะความรักที่มั่นคง และฤทธิ์อำนาจพระองค์
  G                                            A        
ดำรงครอบครอง ไม่เปลี่ยนแปลงไป
                 D                                               G
           2.ดูยากเย็นสักแค่ไหน ข้าวางใจใน พระสัญญาที่เป็นนิรันดร์
                            Em                                     
           ข้ายังหายใจทุกวัน ได้เห็นพระพรนับพัน 
             G                                    A
           พระองค์เที่ยงตรง ไม่แปรผันไป
               G                                   F#m   Bm
* ข้าเป็นมนุษย์ที่แสนอ่อนแอ แต่พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่
      Em                         A
ด้วยรักพระองค์ทรงฉุดข้าไว้
                               D                                                   Bm
            ** พระองค์ยกข้าขึ้นให้เดินได้ต่อไป  ข้าไม่หวั่นไหว พร้อมเจอเรื่องราวทุกอย่าง
                            Em                                                   G               A
              แม้วันที่ยากลำบากไม่เห็นใครเคียงข้าง  พระองค์ทรงนำข้าพ้นไป
                 D                                               D-A-F#m                      Bm
            ***พระองค์เสริมกำลังให้ใจข้ามั่นคง เพราะ พระ องค์ ข้าจึงเผชิญพรุ่งนี้ได้
                      G                        D              Em              A            (D)         
           พระองค์เป็นความหวังเป็นชัยชนะ ครอบครองอยู่เป็นนิตย์ตลอดไป
Solo  / D G /