เราอยู่กับเจ้า

Key: D, Tempo: 100, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Int:
D                                              A7           D
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างและปั้นชีวิตไว้
                                                 A               D
ทรงเป็นองค์พระผู้ไถ่เรา   ตรัสคำสัญญาว่า…
                D7          G          A7                    F#m       Bm
          ***เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน   เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน
                    Em        A7                D      D7
         เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน   ไม่ละลืมเลย
                     G          A7                     F#m      Bm
         เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน   เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน
                       Em        A7                    D
          เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน   ไม่ต้องกลัวเลย


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 14-Mar-2021