ชีวิตเราอยู่ในพระองค์

Key: G, Tempo: 120, Time Signature: 4/4
Source: sila Church

G                                     Em
ชีวิตเราอยู่ในพระองค์   กำลังเราอยู่ในพระองค์
              C      G                          D
ความหวังเราอยู่ในพระองค์   พระองค์    ในพระองค์ (2)
               C                D           G
       **เราจะสรรเสริญ ด้วยสุดสิ้นดวงจิต
          C            D      G          Bm Em
       เราจะสรรเสริญ ด้วยสุดสิ้นกำลัง
              D        G            E       Am         F       Am7        Dsus
       ด้วยสุดสิ้นชีวิต   ด้วยสุดสิ้นจิตใจ  ความวางใจอยู่ในพระองค์