เชิญมารื่นเริงยินดี (Phil 4:1)

Key: G, Tempo: 100, Time Signature: 4/4
Source: sila Church

G                           D/F#                 Em 
เชิญมารื่นเริงยินดี ฉลองพระเยซู ด้วยความยินดี 
D                         C      Am      D 
องค์พระเยซูผู้ทรงรักเรา ประทานชีวี 
G                              D/F#                    Em 
เราจึงเปล่งเสียงยินดี  ต่อองค์ราชาด้วย เพลงสดุดี 
D                                       C        D       G 
ถวายพระเกียรติพระผู้ทรงแสนดี นมัสการวันนี้ 
                           C                       G    Bm   Em
        ** เราจึงรื่นเริงยินดี แสนยินดี แสนชื่นชมยินดี 
        Am           D              G 
        แสนชื่นชมยินดี ต่อพระองค์ 
                       C                        G    Bm    Em
        เราจึงรื่นเริงยินดี แสนยินดี แสนชื่นชมยินดี 
        Am           D             G 
        แสนชื่นชมยินดี ต่อพระองค์

Other Rendition

VOC