โดยอำนาจความรักพระองค์ (Power of Your Love)

Key: G, Tempo: 100, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Int: G Bm Em Bm G
G     D/F#  Em      D/F#             G Bm  Em        D               C          D        Em  D
พระเจ้าข้าเข้ามา โปรดเปลี่ยนแปลงชีวิต  หัวใจ   โดยพระคุณที่ข้าได้สัมผัสพระองค์
G  D/F#   Em       D/F#      G Bm  Em       D               C      D                                  G
โอ้พระองค์ข้ารู้ดี  จุดอ่อนภายในที่ข้า ยังมี  จะทรงลบล้างออกไป   โดยอำนาจความรักพระองค์
            C          D                        C/G  G                C         D                      G Am  G
        **โปรดยึดข้า   ให้ความรักพระองค์ล้อมข้า   นำข้าใกล้ ชิดพระทัยพระองค์
              C        D                               C/G     G       D/F#       Em            D              C
        เมื่อข้ารอคอย จะผงาดขึ้นอย่างนกอินทรีย์   แล้วข้าจะบินต่อไป พระวิญญาณพระองค์ทรงนำ
             D                         G    Bm   Em  Bm   G
        โดยอำนาจความรักพระองค์ 
  G           D/F#  Em      D/F#           G Bm  Em             D             C                  D        Em  D
2.โปรดเปิดตาของข้า ให้มองเห็นพระพักตร์ พระองค์   ให้เข้าใจความรักแท้   ที่ดำรงภายใน
  G           D/F#             Em      D/F#              G Bm  Em 
โปรดเปลี่ยนแปลงความคิด   เมื่อทรงเปิดเผย พระทัยในชีวิต  
       D           C      D                                  G    
ให้ดำเนินทุกๆวัน  โดยอำนาจความรักพระองค์