เติมให้เต็มล้น

Key: E, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Intro: E Amaj7 x 2 
E                               Amaj7       E                                 Amaj7
เราเข้ามาพักสงบในการทรงสถิต  เราเข้ามารับกำลังใหม่ในพระสิริ
       F#m                 B                 G#m           C#m
ให้เราได้หยุดพักหายเหนื่อย ในความรักของพระบิดา
           F#m                                 F#m7/B
ขอพระพรได้เทลงมา พระวิญญาณสวมทับอีกครา
                    E                 C#m
       *เติมให้เต็มล้น  เติมให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ
                   Amaj7                     F#m7                B
        จุ่มในแม่น้ำแห่งการเยียวยา ทรงรักษาตามพระสัญญา
                     E                   C#m
        เติมให้เต็มล้น     เติมให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ
                 Amaj7                     F#m7               B
        จุ่มในแม่น้ำแห่งพระเมตตา  ทรงนำพาทุกวันเวลา
                            E
         อยู่ในการ ทรงสถิต