ไฟ ไฟ ไฟ

Key: D, Tempo: 100, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

D                      Bm                    Em                        A
ไฟ ไฟ ไฟ ขององค์พระเจ้า   ลอยลงมาเหนือพวกเรา
D               Bm               Em       A         D
คริสเตียนไม่ซึมซบเซา   มาพวกเราร้องเพลง
           D              Bm        Em                  A
        *ขอองค์พระเยซูเจ้า   ประทานไฟลงมา
        D                   Bm        Em              A     D
        ขอองค์พระเยซูเจ้า   ประทานไฟในใจข้า

Other Rendition

VOC


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 06-Jun-2021
Sila Church Main Sunday Service 07-Feb-2021
Sila Church Main Sunday Service 14-Mar-2021