เปลี่ยนใจของข้า

Key: G, Tempo: 115, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Int: G D C G 
G                   D           C             G         D
เปลี่ยนใจของข้า  ให้สะอาดและบริสุทธิ
G                   D                 C                G         D
โปรดเจิมด้วยไฟ  ในพระวิญญาณแห่งพระองค์
       G                   D                 C             G       D
ผ่านมาผิดพลั้งพลาดไป  ไม่สนใจในน้ำพระทัย
          G                   D                 C                   G 
ผ่านมาก็ผ่านแล้วผ่านไป     เริ่มต้นใหม่ในรักพระองค์
    Em D/F# G    Am Bm       C   Em D/F#      G      C  G/B        Bb C D  
      *ขอรักมั่นคง      ดำรงภายใน     ได้โปรดพระองค์      ตามน้ำพระทัย