เปลี่ยนชีวิต

Key: G, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Int: G C  G  C
G C G          C
1. ในเวลาที่ชีวิต เจอกับสิ่งร้ายๆ  ในเวลาที่ฉันหลง ไปจากทาง แสนไกล
G  F C    D
ในเวลาที่เดียวดาย มันไม่เหลือใครๆ  ฉันยังมีพระเยซู อยู่ไม่ไกล
G C
2. กลับมาหาทางพระองค์ ขอฝากชีวิตไว้
G C
 จะไม่หันไปทางเดิม นับจากวันนี้ไป
G F
กลับมาเดินทางพระองค์ ทำด้วยความเต็มใจ
C Dsus
ไม่ต้องการ ไม่อยากเป็นเหมือนเดิม
D         G D/F#  Em Dsus     D   C Bm Dsus
**ให้พระเยซูเปลี่ยนชีวิต รู้พระองค์ทรงช่วยได้ เชื่อในความรัก ที่ทรงไถ่ฉัน
D G    D               Em Dsus  D    C Bm Dsus
ให้พระเยซูเปลี่ยนชีวิต  ทุกเวลาและทุกวัน  ฉันขอติดตาม ยึดมั่น ในพระองค์
D G (C)
และจะไม่เป็นเหมือนคนเดิม
Dsus  D Bm Dsus.           D  G
และจะไม่หันไปจากทางพระองค์   ฉันจะไม่เป็นเหมือนคนเดิม

Other Rendition

VOC