ข้าขอวางใจ

Key: A, Tempo: 55, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Intro: Chorus
             A                D                          Dm                                A    E7
ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเมตตา โปรดทรงล้อมและนำข้าไว้ด้วยเพลงแห่งรัก
A                   D                   Dm                                E/G#
นามอื่นใด ข้าไม่รู้จัก เพราะว่าข้าเชื่อในความรักพระองค์ผู้เดียว 
             C#         F#m/E             B9                  B
       *ถึงแม้ว่าวันลำบาก อาจทำให้ข้านั้นต้องเหนื่อยล้า
              Bm       E7     Asus A    E/G# C#/F F#m/E        B9        B
       แต่ข้าจะขอลี้ภัยอยู่ในพระองค์   วัน  ที่มี   น้ำตา    แต่ว่าชีวิตข้าไม่ขื่นขม
        Bm           C#m          D             E
       ข้าจะร้องเพลงแห่งความรักด้วยสุดหัวใจ 
                          A          E/G#               F#m         E
             **ไม่มีความรักใด ที่ยิ่งใหญ่กว่า รักของพระองค์
                           D           C#m        Bm      E7
             เพราะพระองค์ ประเสริฐ ยิ่งกว่าลมหายใจ         
                   A               E/G#           F#m         F#
             ข้าจะร้องบทเพลงสรรเสริญพระนามพระองค์ตลอดไป
                Bm          D Dm              D/E7      E7      A
             มีผู้เดียวที่ข้าวางใจ             คือในพระองค์เท่านั้น
          A                  D                        Dm                                                   A    E7
2)  ข้าแต่พระเจ้า พระผู้ยิ่งใหญ่  เพราะความรักพระองค์กว้างไกล เหนือเกินแผ่นฟ้า
A                   D                       Dm                                  E/G#
พระบิดา ขอทรงเมตตา    โปรดทรงฟื้นชีวิตของข้า ด้วยรักพระองค์