พระคุณ

Key: A, Tempo: 70, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Int: A E F#m C#m D Bm E
A                    E            F#m                    C#m
เหตุผลที่ข้ายังคงหายใจ ชีวิตของข้าเป็นของพระองค์
                  D           Bm               D               E
อยู่เพื่อสรรเสริญ อยู่เพื่อรับใช้ ประกาศพระนามพระเยซู
              A                                    E         F#m                C#m
        ได้รับความรอดในนามพระองค์  ชีวิตมีสันติสุขนิรันดร์
                       D              Bm               D               E
        ขอมอบถวาย ทั้งหมดดวงใจ ประกาศพระนามพระองค์ 
                   A             Bm          Esus            A
  **หมดชีวิตข้า ขอสรรเสริญ พระองค์ทรงไถ่ชีวิตข้า 
                   F#m                       Bsus           
   จากคนที่ต้องตาย ด้วยความบาปที่มี 
                 D                                 E                 A
    ด้วยพระคุณความรักความเมตตา   ข้ามีชีวิตใหม่

Bridge: A Bm E C#m F#m Bsus D E