พระเจ้าของข้า

Key: D, Tempo: 65, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Intro: E  Esus4
         E                       A     E                                   Bsus4
พระองค์เป็นพระเจ้าของข้า จิตวิญญาณข้ากระหายหาพระองค์
           A               G#             C#m         F#m7                     A            Bsus4
ข้าได้เห็นพระองค์ ในสถานนมัสการ   เห็นฤทธานุภาพ และ พระสิริพระองค์
                    E                           Bsus4            F#m7       B            E
       * ข้าจะสรรเสริญ นมัสการพระองค์      ตราบที่ข้ายังมีชีวิตในโลกนี้      
                    E                           Bsus4             F#m7       B            E
        ข้าจะชูมือขึ้นต่อพระนามพระองค์     ข้าเฝ้าภาวนาถึงพระองค์ทุกคืน
Midtro: E  Esus4       
                     D                                   E
**เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดีกว่าชีวิต

Other Rendition

VOC


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 30-May-2021