พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่รัก The King of love

Key: A, Tempo: 90, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

A                         E      E7               A
พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่รัก พระคุณพระองค์ไม่สูญหาย
     A7                        D                A     E7          A
ข้าไม่ขัดสนลำบากมากนัก เพราะทรงพิทักษ์รักษาไว้
            A                         E                 E7          A
          พระองค์ทรงนำให้ข้านอนลง     ในทุ่งที่หญ้าเขียวสดมี
             A7                        D                        A     E7          A
         ทรงนำวิญญาณข้าไปริมธาร       ทรงเลี้ยงด้วยทิพย์อาหารดี
A                         E      E7                       A
แท้จริงความดีความรักมั่นคง จะติดตามข้าตลอดไป
        A7                        D      A     E7          A
และข้าจะอยู่ในพระนิเวศน์ พระเจ้าของข้าเสมอไป
                     A                         E                    E7                   A
         เมื่อเดินตามหุบเขาเงาความตาย ไม่กลัวพระเจ้าทรงอยู่ด้วย 
               A7                        D    A     E7          A
          คทาและธารพระกรปลอบโยน พระองค์สถิตอยู่ชูช่วย
          A                         E      E7               A
พระองค์ทรงเตรียมสำรับให้ข้า ต่อหน้าต่อตาของศัตรู 
       A7                        D   A     E7          A
ทรงเจิมศรีษะข้าด้วยน้ำมัน ขันนำ้ของข้า ก็ล้นอยู่ 
                       A                         E              E7           A
         แท้จริงความดีความรักมั่นคง จะติด ตามข้าตลอดไป 
             A7                        D          A     E7          A
         และข้าจะอยู่ในพระนิเวศน์ พระเจ้าของข้าเสมอไป

Other Rendition

VOC
VOC1