พระเจ้าเที่ยงแท้

Key: A, Tempo: 115, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

A Bm A C#m  A Bm Esus
                     A             D          A            E     A        Esus
1.  มีของบางสิ่ง  ที่ฉันไม่รู้  มีที่บางแห่ง ฉันไปไม่ได้ 
         A                 D        A                 E                A              
แต่ฉันแน่ใจ ในท่านผู้หนึ่ง พระเจ้าเที่ยงแท้เที่ยงแท้ในใจในชีวิตฉัน      
             A7         D    D#dim7   A                C#m                F#7          B Esus
        *พระเจ้าเที่ยงแท้ แน่ในใจฉัน  พระเจ้าเที่ยงแท้เพราะพระไถ่ฉันให้พ้นความตาย
                     A (BmC#m)      D(C#mDm)         A             E          A (Esus)
         ความรักพระองค์  นั้นแสนชื่นใจ พระเจ้าเที่ยงแท้ เที่ยงแท้ในใจ ในชีวิตฉัน
        D C#m Dm                A                  E            A (A Bm A C#m Dm Em A)
        [Ending: พระเจ้าเที่ยงแท้ เที่ยงแท้ในใจ ในชีวิตฉัน
  A                                  D          A                 E      A E          
2.  ญาติอาจสงสัย  มิตรอาจเหยียดหยาม  พี่น้องทั้งหมด อาจละฉันไว้
        A        D                          A         E                      A
แต่ชีวิตฉัน  อยู่ในพระเจ้า  พระเจ้าเที่ยงแท้  เที่ยงแท้ในใจ  ในชีวิตฉัน    
                             A                  D                 A                E      A    Esus                   
        3.  ท่านอาจผิดหวัง  ในคนบางคน ท่านอาจชอกช้ำในความล้มเหลว
                  A                            D                        A                       E                 A    
        แต่พระช่วยฉันในความผิดหวัง บันดาลความเศร้าให้กลายเป็นความชื่นชมยินดี