พระเจ้าเป็นความรอด

Key: G, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

G Bm C D G
พระเจ้าเป็นความรอดของข้า  ข้าจะวางใจและไม่กลัว
Bm C D G  G7
เพราะพระองค์เป็นกำลัง และบทเพลงของข้า
Cmaj7 Bm Am
**อยากจะสรรเสริญพระองค์ ร้องสรรเสริญพระองค์
D G G7 Cmaj7
ด้วยสิ้นสุดหัวใจ อยากจะบอกว่ารักพระองค์
Bm Em F D
ว่ามากแค่ไหน  ให้ชีวิตข้าเป็นของพระองค์ 
Am D G
(ให้ชีวิตข้าเป็นของพระองค์)
G Bm C D G
พระเจ้าเป็นแสงสองทาง ให้ข้าเดินในความมืดมัว
Bm C D G 
ไม่หลงทางพลาดพลั้งไปจากทางพระองค์