พระบิดาในสวรรค์

Key: A, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

A                           Bm        D                    E     A   D-E
พระบิดาในสวรรค์ เรารักพระองค์   เรายกพระนามพระองค์ บูชา
           A                          Bm
ให้พระบัลลังก์ พระองค์ประทับ เหนือคำสรรเสริญ
           D          E            A
ให้ทั่วโลกา ประกาศพระบารมี
       E7                A     C#m    D        Bm F#m                     E       A
        **สาธุการพระนาม องค์ทรงฤทธา     ผู้ทรงครอบครองชั่วนิจนิรันดร์
       E7             A      C#m    D      Bm         D      E      A
       สาธุการพระนาม องค์ทรงฤทธา ทรงเป็นราชานิรันดร์