พระเยซูเป็นคำตอบ

Key: E, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

E            G#m             C#m               E
พระเยซูเป็นคำตอบ สำหรับฉัน(ท่าน)วันนี้
A                   E/G#  F#m             (B)      B (E)
เหนือพระองค์ไม่มีอื่น พระองค์ทรงเป็น ทางเดียว x2
           E                      G#m C#m                E
         1. หากคุณมีปัญหาอยู่ ในมุมหนึ่งแห่งดวงใจ 
          A            E/G#    F#m            B 
         กำลังใจและสันติสุขไม่เคยพบสักนิด
          A            E       A           E
         สิ่งเลวร้ายในอดีต ติดตามชีวิตทุกวัน 
          A            E                     F#m     B      E
         แต่ส่งเดียวที่ฉันมั่นใจ พระเยซูเป็นทางเดียว
E                      G#m C#m                E
2. ฉันรู้ว่าคุณมีปัญหาหนัก ที่ไม่สามารถแก้ไข
A                  E/G#         F#m               B
และนภาของคุณมืดมิด ดวงอาทิตย์ก็ไม่ส่องแสง
 A                  E              A                       E
ในคราวที่หมดหนทาง แต่พระคำนั้นเป็นความจริง
A                    E              F#m     B      E
ในทุกสิ่งที่ทรงสัญญา พระองค์จะทรงทำเพื่อคุณ