พระองค์ทรงงดงามยิ่งกว่าอธิบาย

Key: G, Tempo: 60, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Intro: G  C  G  C
                G                         Gmaj7                   C           D       Gmaj7 
1) พระองค์ทรงงดงามยิ่งกว่าอธิบาย เปล่งประกาย  เหนือคำรำพัน  
         G                          Gmaj7    C                 D
 พระองค์ล้ำเลิศเหนือที่จะเข้าใจ จะหาสิ่งใดเปรียบปาน
                  Em                            Asus4    A         C                      D        
         *ไม่มีใคร อาจเทียบนามพระองค์ได้     ไม่มีใครใหญ่ยิ่ง กว่าพระองค์ 
                       G                      Gmaj7             C     D        G
          พระองค์ทรงงดงามยิ่งกว่าอธิบาย  เราพร้อมใจแซ่ซ้องบารมี
             G        D         C              D          G          D                    C         D
***เราจึงลุกขึ้นยืนต่อพักตร์พระองค์ สรรเสริญ เทิดทูน  ด้วยความยำเกรง
            G        D        G/B-D-C       Am    D         G
เพราะว่าองค์พระเจ้า ทรงบริสุทธิ์  เรายืนขึ้นต่อ พระองค์
       E           A      E         D                     E       A            E           D           E
       ++เราจึงลุกขึ้นยืนต่อพักตร์พระองค์   สรรเสริญ เทิดทูน  ด้วยความยำเกรง   
                    A        E       A/C#-E-D       Bm     E         A
       เพราะว่าองค์พระเจ้า  ทรง บ-ริ-สุทธิ์  เรายืนขึ้นต่อพระองค์


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 30-May-2021