พระองค์ทรงเป็นบทเพลง

Key: D, Tempo: 85, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Intro: D G2 D G2 
           D                G2              D               G2 
1. เราเข้ามา ด้วยใจที่ถ่อม เราเข้ามา ต่อหน้าพระองค์
     Bm  A/C#  Dmaj7  D/F#  G2         G/B 
เราเข้ามา         นมัสการ              พระองค์
                   D                G2              D                 G2 
         2.เราเทิดทูน ด้วยสุดหัวใจ เราเทิดทูน หมดสิ้นวิญญาณ
               Bm  A/C# Dmaj7   D/F#  G2          G/B 
         เราเทิดทูน        นมัสการ               พระองค์
                       D                 G                       Bm                    A 
C1: ทรงเป็นทำนอง ให้เราได้ร้อง บทเพลงสรรเสริญ ด้วยใจชื่นบาน
              D                     G                 Bm                    A 
ทรงเป็นกำลัง  เมื่อยามท้อแท้   พระองค์อุ้มชู  ให้เราก้าวไป
             Em              G        A7sus     D 
แม้ในวันมืดมน    พระองค์ทรงเป็นบทเพลง
                                 D                G                   Bm                   A 
           C2: พระองค์ทรงนำ ตลอดวันคืน ในยามสิ้นหวัง   พระองค์เข้ามา
                            D                 G                        Bm                       A 
            ทรงคอยดูแล  ไม่เคยทอดทิ้ง พระหัตถ์ทรงฤทธิ์  ประคองทุกครา
                      Em               G       A7sus       D 
             แม้ในวันมืดมน พระองค์ทรงเป็นบทเพลง
Bridge:
F#m7add11                      Bm             E7/B            Asus  A 
**ยามเผชิญความกลัว เรานมัสการ เรานมัสการ เรานมัสการ
F#m7add11            Bm             E7/B            Asus  A 
ยามมีอันตราย เรานมัสการ เรานมัสการ เรานมั สการ
                                  D                G                   Bm                        A 
        End C: ทรงเป็นทำนองให้เราได้ร้อง บทเพลงสรรเสริญ ด้วยใจชื่นบาน
                                  D                G               Bm                        A 
                    ทรงเป็นกำลังเมื่อยามท้อแท้พระองค์อุ้มชู  ให้เราก้าวไป
                                D                G               Bm                        A 
                    พระองค์ทรงนำ ตลอดวันคืน ในยามสิ้นหวัง  พระองค์เข้ามา
                              D                  G                      Bm                        A 
                    ทรงคอยดูแล ไม่เคยทอดทิ้ง พระหัตถ์ทรงฤทธิ์  ประคองทุกครา
                            Em          D/F#  G         A7sus            D 
                    แม้ในวันมืดมน              พระองค์ทรงเป็นบทเพลง
Outro: D G2 D G2 D