เพียงผู้เดียว

Key: G, Tempo: 60, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Int: G D C   G Bm C
G                                Bm      C                                Dsus4 D
1.องค์บริสุทธิ์ พระองค์ทรงงดงาม พระองค์ทรงประทับ ในที่สูงเบื้องบน
  G                           Bm                             Am                              Dsus4 D
องค์สันติราช พระองค์ทรงครอบครอง  และสันติภาพในพระองค์ ไม่มีที่สิ้นสุด
                    Bm          C (Bm C)        Bm              C (Bm C) 
             *พระองค์ทรงสมควร          พระองค์ทรงเป็นผู้เดียว
 D    G                         Bm                     C                D
**ที่ข้าจะนอบน้อมวันทา ถวายนมัสการ  พระเจ้าของข้า ตลอดนิรันดร์
         G                      Bm               Em        
และข้าวางทุกสิ่ง ต่อหน้าพระบัลลังก์พระองค์
        Am                            C                 D             G
เพราะพระองค์เพียงผู้เดียว ทรงสมควรจะได้รับคำสรรเสริญ
Solo: C  Bm  Am  D
            D E A                     C#m                      D               E
       ***ที่ข้าจะนอบน้อมวันทา ถวายนมัสการ  พระเจ้าของข้า ตลอดนิรันดร์
                   A                   C#m               F#m        
       และข้าวางทุกสิ่ง ต่อหน้าพระบัลลังก์พระองค์
                Bm                              D                 E               A
       เพราะพระองค์เพียงผู้เดียว ทรงสมควรจะได้รับคำสรรเสริญ