เมตตาหลั่งมา

Key: D, Tempo: 95, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Int: D G Bm A
D               G              Bm         A            D             G        Bm       A
เมตตาหลั่งมา รินหลั่งมาพาให้ชื่นบาน    เมตตาหลั่งมา มาดุจฝนชื่นใจ
D          G             Bm           A       D   G   Bm  A
เมตตาหลั่งมา พาพระพรลงมาสู่ทุกคน
           D   G           Bm          A     D  G          Bm         A
       ** เฮ โฮ  เรามารับพระเมตตา เฮ โฮ เรามารับพระคุณ
     D  G            Bm   A        D      G   Bm   A
      เฮ โอ เรามาร้องรำจนนิรันดร์