ไม่ใช่ตัวข้า(NOT ME BUT YOU)

Key: E, Tempo: 70, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Intro: E A E B ... E Amaj7 F#m B
E                                 Amaj9      Am6     G#m       C#m     F#m-B
เทียบพระเจ้าในฟ้าสวรรค์ มนุษย์เป็นผู้ใด  ที่พระองค์ต้องสนใจตัวข้า
E                                 Amaj9      Am6     G#m       C#m     F#m-B
แต่พระองค์ไม่เคยทอดทิ้ง และทรงอยู่ไม่ไกล ข้าไม่มีผู้ใดนอกจากพระองค์
           A                 B               G#m        C#m               F#m     D     D/C#   B
             *เมื่อข้าต้องเดินในทางมืดมิด พระองค์สถิตย์ และนำ ชีวิต ให้ผ่านไป
                             A                B                      G#m           C#m
        **ไม่ใช่ความดีที่ข้าเคยทำ    แต่เป็นความงามในรักพระองค์
           F#m             B                    E
        ที่ทรงให้ข้าเข้ามาในทางพระองค์
                   A                B                      G#m           C#m
       ไม่ใช่ความดีที่ข้าต้องทำ แต่ข้าจะดำเนินตามพระองค์
       (แต่ข้าจะยำเกรงในพระองค์)
           F#m                 B                    E
       ผู้ทรงเป็นความสมบูรณ์  ของตัวข้า
       (ให้พระองค์พอพระทัยในตัวข้า)
E                                        Amaj9      Am6     
เปลี่ยนแผ่นดินที่เคยแห้งแล้ง พระองค์เทฝนพรำ
G#m    C#m     F#m-B         E                             Amaj9      Am6 
ทำให้ใจได้พบความชุ่มฉ่ำ จากเวลาที่เคยขัดสน พระองค์เติมหัวใจ
G#m    C#m     F#m-B
ข้าไม่มีผู้ใดนอกจากพระองค์