ไม่มีพระอื่นใด

Key: A, Tempo: 60, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Int: A
A                        E/G#                       F#m7           Esus        D 
พระผู้งามสง่า ประทับในพลับพลา  แสงเรืองรองด้วยพระสิริพระองค์ 
A                        E/G#         F#m7           Esus           D 
พระองค์บริสุทธิ์ ไม่มีมลทิน  บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ พระองค์ทรงบริสุทธิ์ 
            Bm7             A/C# 
     *ทูตสวรรค์ล้อมรอบพระที่นั่ง 
             D           A/C#        B7                  E  D E 
     สรรพสิ่งทั้งหลายกล่าวสรรเสริญไม่มีหยุดพัก 
                            A             Bm7      C#m          D  
             **ทั้งกลางวันและกลางคืน พระสิริทรงเฉิดฉาย 
                   Bm7         C#m7 D        Esus E 
              ความงดงามที่ไม่มีผู้ใดจะเปรียบปาน 
                       F#m7             B7             D 
              พระองค์ตรัสว่านอกเหนือจากพระองค์ 
                     Bm7       C#m7        D              E             A 
              ไม่มีพระใดไม่มีเลย มีเพียงพระองค์ผู้เดียว คือพระเจ้า 

Solo : F#m E Dmaj7 F#m E Dmaj7 
F#m7          E                       D 
บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ พระองค์ทรงบริสุทธิ์ x 4
 F#m7    C#m7          Bm7  C#m7          D            E                    A 
                         ไม่มีพระใดไม่มีเลย มีเพียงพระองค์ผู้เดียว คือพระเจ้า


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 30-May-2021