ร่มเงาแห่งชีวิต SHADE OF LIFE

Key: G, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

INTRO:|G |C/G |Em7 |C |G |C/G |Em7 |C|
G                   C/G                  Em7             C
เมื่อข้าเงยหน้าดูภูเขา ความช่วยเหลือ มาจากที่ใด
G                            C/G                  Em7               D
ความช่วยเหลือมาจากพระเจ้า แห่งความหวัง ไม่เคยสิ้นไป
           C            G/B            Am7         G
          *และในทุกคืนวัน ข้ามั่นใจ อยู่ในพระทัย
            C            G/B                    Am7          D   Dsus4   D
           ไม่ว่าต้องเจออะไร จะขอ ไว้วางใจ   ว่ามีพระองค์
       G                           D               Em7               C9
    ***ทรงเฝ้าดูแลอยู่เป็นนิตย์  จะไม่หลับสนิทและนิทรา
        G              D                        C9             D  Dsus4 D
     ที่ลี้ภัยในทุกเวลา      พระเจ้าของข้า ผู้อารักขา
        G                    D               Em7         C9
     ทรงเป็นร่มเงาแห่งชีวิต เป็นที่กำบังและคุ้มภัย
        G              D                       C9             D  Dsus4 D
     จะไม่ให้เท้าข้าพลาดไป พระเจ้าของข้า องค์พระศิลา
                              G
     ทรงนำข้าเดินอย่างมั่นคง

Bridge: |G |C/G |Em7 |C |G |C/G |Em7 |C|