รักพระเยซู รักมากกว่าก่อน

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church (Eddie's version)

G              Em             F          D7             G          Em     Am  D7   G
1. ขอพระเยซูประทาน ความรักแก่ข้า เมื่อคุกเข่าอธิษฐาน   ทูลพระบิดา
C                        G        B7                  Em        Am   G9/B   Cm D7  G  (Eb F G)
ขอให้รักมากกว่าก่อน มากมายจนกลายเป็นพร   รักพระเยซู    รักมากกว่าก่อน
           G                      Em   F             D7    G              Em     Am D7   G
         2. เมื่อก่อนข้าปรารถนา สิ่งของโลกนี้  แต่มาบัดนี้ข้าขอ    เลิกรักโลกีย์
           C                G       B7                     Em   Am    G9/B   Cm D7  G  (Eb F G)
         เดี๋ยวนี้ข้าอธิษฐาน รักพระองค์มากกว่าก่อน  ขอรักมากขึ้น   จนกลายเป็นพร
G                           Em       F                 D7
3. ข้าจะร้องเพลงสรรเสริญ  ตราบเท่าวายปราณ
G                     Em      Am     D7    G
เพราะข้าไว้ใจพระองค์   ทรงรับวิญญาณ
C                     G          B7                Em     Am   G9/B   Cm D7      G
เชื่อว่าจะทรงอวยพร เพราะรักมากกว่าแต่ก่อน รักพระเยซู  รักมากกว่าก่อน