รักไม่มีเงื่อนไข (เพราะพระองค์รัก)

Key: E, Tempo: 80, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Int: E A G#m C#m A G#m-C#m A B
E                     B7           C#m             G#m      A            G#m  C#m F#m              B7 
ความรักนั้นทนนาน  รักคือการกระทำมอบให้       รักไม่หยิ่งไม่ผยองไม่ร้อนใจ  แต่เชื่อในความดี
E                  B7       C#m             G#m      A               G#m C#m F#m   B7      E  E7     
มีความหวังในใจ ไม่อิจฉาอวดตัวยิ่งใหญ่ รักไม่จดไม่จำที่ผิดพลั้งไป  แต่เชื่อในส่วนดี
                                 Am       D                    G           C             F         B7     E  
          *เพราะพระองค์รัก ให้ความรักอยู่ตลอดไป และรักไม่มีเงื่อนไข  เต็มใจและตายเพื่อเรา
                              Am        Ab   Eb      F#          C#         E           Bb   
          เพราะพระองค์รัก   เราจึงมีชีวิตเริ่มใหม่        มีความรักที่มากมาย          มีดวงใจงดงาม  
Bridge: Eb Ab Gm Cm Ab Gm Cm Ab Bb
Eb Bb7 Cm Gm  Ab Gm Cm Ab Bb
ความรักนั้นทนนาน รักคือการกระทำมอบให้   รักไม่หยิ่งไม่ผยอง ไม่ร้อนใจ ชื่นชมในความดี
Eb Bb7 Cm Gm Ab Gm Cm Ab Bb Eb
มีความหวังในใจไม่อิจฉาอวดตัวยิ่งใหญ่ รักไม่จดไม่จำที่ผิดพลั้งไป แต่เชื่อในส่วนดี
                       G#m C# F# B E Bb7 Eb
          **เพราะพระองค์รัก ให้ความรักอยู่ตลอดไป และรักไม่มีเงื่อนไข เต็มใจ และตายเพื่อเรา
                   G#m G D F C Eb A
          เพราะพระองค์รัก เราจึงมีชีวิตเริ่มใหม่ มีความรักที่มากมาย มีดวงใจงดงาม
Gm C F Bb Eb A D
***เพราะเธอมีรัก ให้ความรักอยู่ตลอดไป และรักไม่มีเงื่อนไข เต็มใจ และตายเพื่อเรา
Gm F#  C# E B D G#
เพราะว่ารักนั้น เราจึงมีชีวิตเริ่มใหม่ มีความหวังที่มากมาย มีจิตใจงดงาม