รักไม่มีเงื่อนไข (เพราะพระองค์รัก)

Key: E, Tempo: 80, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Int: E A G#m C#m A G#m-C#m A B
E                     B7           C#m             G#m                  A            G#m  C#m     F#m          B7 
ความรักนั้นทนนาน  รักคือการกระทำมอบให้       รักไม่หยิ่งไม่ผยองไม่ร้อนใจ   ชื่นชมในความดี
E                  B7             C#m             G#m             A         G#m C#m   F#m   B7     E      
มีความหวังในใจ ไม่อิจฉาอวดตัวยิ่งใหญ่ รักไม่จดไม่จำที่ผิดพลั้งไป  แต่เชื่อในส่วนดี
       E7                   Am              D7               G             C             F         B7     E  
          *เพราะพระองค์รัก ให้ความรักอยู่ตลอดไป และรักไม่มีเงื่อนไข  เต็มใจและตายเพื่อเรา
                            Am         Ab            Eb             F#                    C#          E           Bb   
          เพราะพระองค์รัก   เราจึงมีชีวิตเริ่มใหม่        มีความรักที่มากมาย    มีดวงใจงดงาม  
Bridge:  Eb Ab Gm Cm Ab Gm Cm Ab Bb
 Eb                  Bb7      Cm                  Gm                 Ab              Gm   Cm       Ab            Bb
ความรักนั้นทนนาน รักคือการกระทำมอบให้   รักไม่หยิ่งไม่ผยอง ไม่ร้อนใจ ชื่นชมในความดี
 Eb                  Bb7        Cm             Gm                Ab          Gm   Cm    Ab       Bb     Eb
มีความหวังในใจไม่อิจฉาอวดตัวยิ่งใหญ่ รักไม่จดไม่จำที่ผิดพลั้งไป แต่เชื่อในส่วนดี
     Eb7                G#m               C#              F#        B            E              Bb7         Eb
          **เพราะพระองค์รัก ให้ความรักอยู่ตลอดไป และรักไม่มีเงื่อนไข เต็มใจ และตายเพื่อเรา
                   G#m          G                  D         F                        C      Eb             A
          เพราะพระองค์รัก เราจึงมีชีวิตเริ่มใหม่      มีความรักที่มากมาย มีดวงใจงดงาม
                 Gm                 C               F                Bb             Eb          A                       D
***เพราะเธอมีรัก ให้ความรักอยู่ตลอดไป และรักไม่มีเงื่อนไข เต็มใจ และตายเพื่อเรา
           Gm             F#             C#          E                     B             D          G#
เพราะว่ารักนั้น เราจึงมีชีวิตเริ่มใหม่     มีความหวังที่มากมาย มีจิตใจงดงาม