รักวิเศษ

Key: D, Tempo: 90, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Intro D Bm7 G Asus A
                                          D                                     Bm7
1. ข้ารักพระองค์พระเจ้าของข้า    และอยากจะรักพระองค์มากกว่า
                                      G                           F#m7     Bm7   C             Asus  A
ข้าอยากจะรักจนสุดความคิดและวิญญาณ  ชีวิตข้าต้องการ  ขอได้รักพระองค์
                                          D                              Bm7
โปรดนำให้รักพระองค์มากกว่า  มากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้า
                                      G                         F#m7        Bm7      Em  Asus   D Em7 D/F# 
ทุกสิ่งที่ข้ามีเพียงเป็นของที่ชั่วคราว   แต่ความรักของพระเจ้า นั้นมั่นคงยืนนาน
                         G          A        F#m7 Bm7       Em7       A                       D 
     **เพราะรักวิเศษเช่นนี้ ไม่มีในผู้อื่น         มีเพียงในรักขององค์พระเจ้าเท่านั้น
      Em7 D/F#     G        A            F#m7      Bm7     C                     A
          ขอทรงโปรดสอนหัวใจ  ว่ารักที่แท้เป็นเช่นไร     รักเหมือนดั่งพระองค์
                                          D                                   Bm7
2. เพื่อข้าจะรักพระองค์มากกว่า  มากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้า  
                              G                                  F#m7      Bm7        Em7 Asus   D 
ทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราว แต่ความรักของพระเจ้า  นั้นมั่นคงยืนนาน
Solo: Bm7 E7 G D Em7 D/F#
            G                       F#m7Bm7    Em7 Asus D
(ให้โลกนี้ได้รู้จัก  กับความรักที่คงมั่น รักแท้ในพระองค์)

Other Rendition

VOC1
VOC