เรากราบนมัสการ

Key: A, Tempo: 60, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

A          C#m       D                E          A
1.เรากราบนมัส...การ คุกเข่าต่อพระบาท
      C#m      D      Dm     A         F  G    A
 โอ ผู้ทรง.....ราศี เราพบพระองค์  เราพบพระองค์
                 D        E        C#m    F#m                 D          E                 A
         *ไม่มีสิ่งใดล้ำค่าเกินกว่าที่ได้เข้ามา น้อมวันทา สรรเสริญต่อหน้าบัลลังก์
                         D         E           C#m          F#m          D        E                  A
         แสนประเสริฐ ที่พระสิริ  ส่อง เราด้วยพระคุณ ชีวิต เราขออยู่เพื่อสรรเสริญ

Other Rendition

VOC