เราขอบพระคุณ We Thank

Key: A, Tempo: 80, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Intro: A B D
A                    E/B              C#                   F#m
1. ทุกครั้งที่ย้อนมองกลับไปในวันวาน   ฉันได้เริ่มต้นมาอย่างไร 
E-D               C#m                Bm7      E             
เดินตามพระองค์มอบชีวิตไว้วางใจ  พระองค์นำให้มีวันนี้  
C#m              F#m                        Bm                Dm  
เรื่องราวที่ดูว่าเป็นไปไม่ได้    พระองค์ทรงนำในทุกที  
A E/G#  F#m    E          D     Esus
สิ่งที่มีในใจวันนี้คือความซาบซึ้งในรักมากมาย
              D                             E                          C#m 
          ** อยากขอบพระคุณพระองค์  เพราะว่าทรงกระทำเรื่องราวยิ่งใหญ่ 
         F#m          Bm                         E                             D-A
         เมื่อทรงเคลื่อนไหวพระพรหลั่งไหล   เหมือนหยาดฝนโปรยปราย 
         D                              E C#m F#m
         อยากขอบพระคุณพระองค์  พราะว่าพระสัญญามั่นคงไม่เคยเปล่ียนไป 
         Bm                E7b9 (A B D)
         ไม่ว่าวันนี้ไม่ว่าวันไหนขอขอบพระคุณ 
A                    E/B              C#                   F#m
2. เพราะว่าได้รับมามากมายจนเกินพอ  ชีวิตนี้ขอมอบถวาย 
E-D               C#m                Bm7      E
ขอพระองค์ใช้ฉันคนนี้ตามพระทัย ทำสิ่งไหนยินยอมเชื่อฟัง
C#m              F#m                        Bm                Dm
เพราะทรงกระทำสิ่งเล็กน้อยให้ยิ่งใหญ่ พระหัตถ์พระองค์เปิดหนทาง 
A E/G#  F#m    E          D         Esus
จะวันไหนไม่เคยหมดหวัง  ฉันยังมีรักพระองค์เสมอ