เราจะเข้ามานมัสการ

Key: D, Tempo: 75, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

D A Bm Em7 A
เราจะเข้ามานมัสการ ต่อองค์พระเจ้าผู้สมควรสรรเสริญ
D F#m C  B7 Em7 A D D7
เราจะโมทนาพระคุณพระองค์ และสรรเสริญด้วยสิ้นสุดใจ
         D G A F#m Bm
        **ขอให้พระเกียรติ และพระสิริ ถทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่
          Em7 A D D7
        จงมีแด่องค์พระเจ้าผู้สูงสุด
         G A F#m7 Bm     Em7 A7 D        (A)
        เราจะชูมือขึ้นสรรเสริญ ด้วยสิ้นสุดหัวใจ นมัสการพระเจ้าองค์เดียว

Other Rendition

VOC