เราจะเปล่งเสียงโมทนา

Key: E, Tempo: 65, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Intro:
              E        E/G#              C#m                        G#m
ไม่มีใคร จะมาพรากเราไปห่าง  ห่างจากความ รักของพระองค์
         C#m               A              F#m                    B
ต่อให้ไกลแค่ไหนรักยังมั่นคง พระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง
         E             E/G#         C#m        G#m
และไม่มีสิ่งใดที่จะมีค่า ไม่มีใครที่ดีไปกว่า
        C#m                      A                      F#m             B
พระองค์ทรงจัดเตรียมหนทางข้างหน้า จะนำพาเราเดินไป
          F#m                       G#m     A                    B
       ** ต้องเผชิญเรื่องมากมาย แต่รู้ในใจไม่คิดกังวล
                F#m                       G#m     A                    B
       หากต้องเจอเรื่องราวสับสน จะ’อดทนและเชื่อวางใจ
                 E                 B                     C#m                 G#m
              **เราจะเปล่งเสียงโมทนา แม้ต้องเจอเรื่องราวใดๆ
                     A               E             F#m                       B
               พระองค์มีพระคุณมากมาย เมื่อเราวางใจในพระองค์
                  E                B                     C#m           G#m
               เราจะเปล่งเสียงโมทนา แม้เวลาผ่านไปแค่ไหน
                A                          E         F#m                 B          E
               ยังคงมีเรื่องราวมากมาย ให้เราได้ขอบพระคุณ โมทนา...