เราจะยกพระนามของพระองค์

Key: A, Tempo: 65, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

A        C#m     D          A           D                    A             E
เราจะยกพระนามของพระองค์   ยกไว้สูงเหนือนามใดในโลกา
A        C#m     D         A                D              A             E
เราจะยกพระนามของพระองค์    ยกไว้สูงที่สุดในฟากฟ้า
                        D      E                   C#m       F#m             Bm               E                 A   A7
         *** และเราจะร่วมใจยกพระนามพระองค์   ให้พระนามพระองค์เหนือนามใดใด
                 D        E                   C#m      F#m         D       E    A
         และเราจะร่วมใจยกพระนามพระองค์    เหนือนามใดใด