เรานมัสการ

Key: G, Tempo: 60, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Int:
G     D       Em                     C       G           Am       D
เราพึ่งพาพระองค์   พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่ง  ที่ใจเราต้องการ
G     D       Em                      C       G                Am        D       G
เราเชื่อในพระองค์   พระองค์บันดาลทุกสิ่ง  ที่เกินความเข้าใจ ของเรา
              G     D    Em                    C        G                  F            Am         D
      *เรานมัสการ  องค์พระเจ้ายิ่งใหญ่   ไม่มีอะไรที่ยากเกินกว่าพระองค์จะทำ
              G     D     Em                 Am               D                          G
      เรานมัสการ    องค์พระเจ้ายิ่งใหญ่  และไม่มีใครเทียบได้กับพระองค์


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 27-Jun-2021