เราจะสร้างประชากร

Key: C, Tempo: 100, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Int:
            C   C7   F                       C  EmAm             Dm11    G                C    G7
เราจะสร้างประชากร เพื่อการสรรเสริญ          คริสตจักรที่ประกอบ ด้วยฤทธิ์เดช
             C     C7    F                       C   EmAm            Dm               G            C    C7
ให้แพร่หลายทั่วแผ่นดิน โดยพระวิญญาณ       เพื่อพระเกียรติ แห่งพระนามบริสุทธิ์
                  F  F#dim      C/G   A           Dm9     G         C  C7
      *ขอทรงสร้างเรา ให้มั่นคงเถิด    ให้เราร่วมอยู่ ในพระบุตร
                 F F#dim    C/G   A           Dm9      G         C  
      เป็นพระวิหาร   อันสง่างาม    ของพระวิญญาณ บริสุทธิ์


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 21-Feb-2021