เรามาเต้นรำในบ้านหลังนี้

Key: D, Tempo: 110, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Int: D Dsus
D           Dsus                D  F#m7/C#  Bm  Gsus      A    
1. เรามาเต้นรำในบ้านหลังนี้              ให้ท้องถนนเปรมปรีดิ์ทั่วกัน
D           Dsus                D  F#m7/C#  Bm  Gsus      A    
มวลมนุษย์กราบองค์พระเยซู                นมัสการและอธิษฐาน
                            D     F#m7/C#      G                        Bm7 F#m7    G    A
            **คำสรรเสริญจาก  เสียงของพวกเรา    ถึงพระเจ้าไป   ไกลลับฟ้า
                       D  F#m7/C#  G               Bm7 F#m7            G    A    D
            จากภูเขาสู่         เหวลึกที่สุด  ถึงยังสวรรค์    ชนทุกชาติ
D           Dsus                D F#m7/C#  Bm        Gsus       A    
2. ไม้กางเขนที่เรารับแบกไว้                      ขอให้เราเป็นแสงสว่าง                 
D           Dsus                D F#m7/C# Bm        Gsus        A    
พระสิริพระเจ้าเต็มท่วมท้น                     เหมือนดังน้ำในท้องทะเล
                     Gmaj7 Em7   Bm7 F#m7   Gmaj7  Em7 Asus7   
Bridge:   **ฮาเลลูยา     ฮาเลลูยา          ฮาเลลู ยา       ฮาเลลูยา