ฤดูกาลใหม่

Key: G, Tempo: 70, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Into: G Em C D
                   G                                       Em                               C
1.ฤดูกาลใหม่ เมื่อพระเจ้าทรงเปิดประตูให้ข้า หลุดจากสิ่งที่เคยเป็นมา
                          Am                       D      D7
หลุดจากงานที่ผูกมัดข้า ในวันนี้ข้าเป็นไท
                        G                                        Em
       2. ฤดูกาลใหม่ ให้พระเจ้านำชีวิตข้าเคลื่อนไป
                                  C                            Am         D     D7  G D7
       จากสิ่งเดิมไปสู่สิ่งใหม่ ก้าวออกไปสู่การรับใช้ ในวันนี้ข้าเป็นไท
                           G                                          Em
** ข้าจะโบยบินไปสู่ฟ้า บินด้วยเสรีภาพองค์พระวิญญาณ
                             C                                      D
เมื่อพระองค์ทรงนำข้าไป ใจข้าพร้อมทำตามพระทัย
                               G     (D7)
ในวันนี้ ข้าขอบพระคุณ  x 2

Bridge: Am Em G C