เวลาของพระองค์

Key: C, Tempo: 65, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Intro: C  Em7  Ebm7  Dm7  Gsus x2 
  C                 Em7  Ebm7 Dm7   Gsus            C  Gsus 
นมัสการพระเจ้า ของข้า       นี่คือเวลาของพระ องค์
  C                                   Em7  A+ A  Dm7          G         C  Gsus 
ข้าอยากสรรเสริญด้วยหัวใจซื่อตรง    โปรดทรงชำระให้สะอาด 
  C                 Em7  Ebm7 Dm7   Gsus            C  Gsus 
นมัสการด้วยใจ ถ่อมลง พระองค์อยู่เหนือทุกเส้นทาง
  C                                Em7  A+ A  Dm7           G          C  
เรื่องราวภาระทุกๆสิ่งข้าทิ้งวาง          ทรงเป็นความหวังและคำตอบ
Dm7 C/E  F       G            C/E   Dm7      G/B               C  
            ** นมัสการด้วยทั้ง ชีวิต      ด้วยจิตวิญญาณและความจริง
Dm7 C/E  F        G          Em7    Am7    Dm7     Gsus          C 
               ใจข้าร่ำร้องหาพระองค์เพื่อพักพิง     ทุกสิ่งถวาย แด่พระองค์
 Dm7 C/E  F         G          Em7  Am7Dm7        Gsus             C  
                (นมัสการด้วยหัว ใจที่แท้จริง       มอบให้พระ องค์เพียงผู้เดียว)
Solo : C  Em7  Ebm7  Dm7  Gsus  x2 
 F  F Em7  A+  A  Dm7  Gsus  G  C  G 
Outtro: C  Em7  Ebm7  Dm7  Gsus (x2) C