สันติสุขของพระคริสต์

Key: D, Tempo: 75, Time Signature: 3/4
Source: Sila Church

D                 F#m              Em A7            D         F#m    Em A7
สันติสุข ของพระคริสต์  ให้แก่ท่าน     คือสันติ  สุขที่โลกไม่อาจให้
         G                     F#m       Bm     Em A7   F#m Bm
 เป็นสันติ  สุขที่โลกไม่สามารถเข้าใจ     สันติสุข   ดำรงอยู่ 
        Em             A7            D  A7
 สันติสุข ที่พระคริสต์ มอบให้
        D               F#m          Em  A7              D      F#m   Em  A7
 ความรักของพระคริสต์ให้แก่ท่าน      คือความรัก ที่โลกนี้ไม่อาจให้
              G                     F#m       Bm     Em   A7     F#m   Bm
 เป็นความรักที่โลกนี้ไม่สามารถ เข้าใจ     รักทนนาน  ทำคุณให้  
     Em         A7          D
 ความรักที่พระคริสต์  มอบให้