สิ่งดีๆ จะเกิดขึ้น

Key: C, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Int: A C#m D E (2)
A                            E/G#                   D          Esus  
ให้ทุกดวงตาได้เห็นความรักยิ่งใหญ่  ขององค์พระเจ้า
   A                              E/G#                    D     Esus    F#m
ให้ทุกชีวิตเปล่งเสียงร้องเพลงบทใหม่  ถวายจอมราชา
      C#m     D         G             E
เราร้องฮาเลลูยา นมัสการพระองค์
             A                            E/G#                   D          Esus  
            2. ให้เครื่องดนตรีประสานดังก้องกังวาน  ทั่วทั้งโลกา
              A                              E/G#                    D     Esus    F#m
            เป็นเสียงแห่งความสดชื่นและความเบิกบาน  ทั่วพสุธา
                  C#m     D         G             E
            เราร้องฮาเลลูยา นมัสการพระองค์
            A           C#m                      D     Esus
***ให้เพลงนมัสการ เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ 
            A                    C#m                 D     Esus
แต่งเติมความงดงาม ความรักให้สุดหัวใจ
            F#m             C#m                      D              A       
เป็นแสงสว่างในความมืดมน เติมเต็มทุกคนสู่ความหวังใจ
 Bm              C#m          D                     E            A         
สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นมา เมื่อเราร้องบทเพลง นมัสการพระเจ้า

Other Rendition


VOC