ให้แผ่นดินเป็นของพระองค์

Author: ปัญญา ปคูณปัญญา - ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร
Key: A, Tempo: 110, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Intro: A  E/G# F#m7 D
      A                                  E/G#
1. พระบิดาผู้ทรงเมตตา ข้าวิงวอนเฝ้าทูลพระองค์
          F#m7                      D
โปรดทรง รับฟัง ถ้อยคำ ของใจ
       A                                   E/G#
2. โปรดทรงนำให้คนมากมาย ได้เข้ามาในทางพระองค์
           F#m7                D
เปลี่ยนแดน มืดมน  สู่ความ งดงาม
           Bm  A/C#         D       Esus          Bm  A/C#            D     Esus
      * เพื่อทุก คนจะ มากราบ นมัสการ  เพื่อทุก วิญญาณ จะเป็นไท
                A                                         E/G#                                        F#m7  
            **แผ่นดิน นี้จะเป็นของพระองค์ ให้ทุกหัวใจได้น้อมก้มลง นมัสการ
                                  D                                           A  
            ให้เพลงสรรเสริญ ร้องออกไป  โปรดเทพระพร ความรักมากมาย
                    E/G#                                         F#m7                   D      E      A
            ให้ทุกๆ คนโห่ร้องด้วยกัน เพราะเป็น ไท  ให้แผ่นดินนี้ เป็นของพระองค์
Bridge: A  E/G# F#m7  D
           A                                     E/G#
3. โปรดทรงนำให้คนมากมาย ให้แผ่นดินได้เป็นพระพร
F#m7                  D
ประกาศ พระนาม พระเจ้า ยิ่งใหญ่
                   A                                   E                     F#m                     D
            ***เพื่อทุก คนจะมากราบ นมัสการ  เพื่อทุก  วิญญาณจะเป็นไท x 3


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 07-Mar-2021
Sila Church Main Sunday Service 04-Jul-2021