ไฟเพลิงเผาผลาญ

Key: A, Tempo: 100, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Intro: A   A/C#   D  E   F#m (x2)
A                           A/C#                    D                     F#m     E
1. ความรักที่ร้อนแรง  ดั่งไฟที่ลุกโชน  ไม่เคยจะผันแปร  แต่เป็นรักนิรันดร์
A                          A/C#               D                       E
พระองค์ทรงค้นหา  ใจที่มีรักจริง    ความรักที่ภักดี   ยำเกรงต่อพระองค์
              Bm7           A/C#              D             E
              *ในใจข้านั้นมีเพียงแต่พระองค์ เป็นพระเจ้า 
              Bm7         A/C#          D                  E
              ชีวิตนี้ขอภักดีต่อพระองค์ พระเจ้าองค์นี้ 
                A             A/C#        D  E-F#m     Bm7              Esus/D D   A    Asus 
      **จะนมัสการเพียงพระองค์ผู้เดียว        ข้าจะรักพระองค์   ด้วยสิ้นสุดหัวใจ
                   A                C#m7                    F#m11  E     D
         เพราะข้ารู้พระองค์ทรงรักทรงหวงแหน   ข้ายิ่งกว่า  สิ่งใด
         Bm7                          Esus         A      A/C#   D  E  F#m
         ไฟเพลิงที่เผาผลาญพระเจ้าผู้หวงแหน 
A                           A/C#           D                     F#m     E
2. สิ่งที่ข้าซ่อนไว้อยู่ลึกๆข้างใน  โปรดชำระด้วยไฟ  สิ่งใดที่เปื้อนปน
A                              A/C#
พระองค์ผู้ชอบธรรม มีความรักซื่อตรง
D                                       E
โปรดเข้ามาครอบครอง ข้าเป็นของพระองค์


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 21-Feb-2021