สิ่งเดียวที่ข้าต้องการ

Key: D, Tempo: 60, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

D                Em      G                  D             D7
    สิ่งเดียวที่ข้าต้องการ   สิ่งเดียวที่ข้าต้องการเพื่อพระเจ้า
             G  A7  D     Bm           Em    A7       D
คือข้าจะเป็น      พระวิหาร ของพระเจ้าตลอดชีวิตข้า
              G         D      G                            A7
* ขอทรงสร้าง ข้าให้งาม   ขอทรงสร้าง ให้งดงามเพื่อพระเจ้า
              G                D    Em  A7      D (D7)
** เป็นพระวิหาร   เป็นที่อธิษฐาน   ตลอดชั่วชีวิตข้า (2)

Other Rendition

VOC