สิ้นกระแสกรรม

Key: A, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

A F#m D E
                                        A         A7                     D
ชีวิตวนเวียนหันเปลี่ยนแปรผันเสมอ  วันนี้มีสุขพรุ่งนี้มีทุกข์มากมาย 
              C#m            F#m                B                 E
ไม่แน่ไม่นอน ใจอ่อนระอา  เมื่อไรจะหมดสิ้นเวรสิ้นกรรม 
                             A         A7                     D
มีผู้ใดเล่าที่เฝ้าห่วงใยตัวฉัน  จะมีวันที่พบรักที่แท้หรือไม่ 
            C#m            F#m   Bm           E            A  
ใจเฝ้ารอคอย ฝันที่เลื่อนลอย  แล้วฉันก็ได้พบพระองค์ 
   (C#) F#m     (E)   D                       E                                 A
*สิ้นกระแสกรรม สิ้นกระแสกรรม  เมื่อได้พบพระองค์ทรงธรรม 
   (C#) F#m (E) D                     E 
รับชีวิตใหม่ มีความหวังใจ  เมื่อมอบชีวิตแด่พระองค์ 
                         A           A7                      D
แล้วฉันก็มีผู้ที่ทรงรักห่วงใย  ไม่กลัววันหน้าเพราะพระองค์ทรงนำพา
              C#m            F#m                B                 E
พระองค์รักษาใจที่ชอกช้ำ ทรงไม่จดจำความชั่วความบาป
                                       A         A7                                   D
พระองค์ทรงรักท่านด้วยแน่นอนเสมอ ทรงรอท่านอยู่ด้วยพระทัยที่เมตตา 
              C#m           F#m Bm             E            A 
อย่ามัวรอช้า เชิญกลับมาหา  พระองค์จะทรงเช็ดน้ำตา