แสงนำทาง

Key: C, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

|Am|G|Fmaj7|Dm|x2
C                              Fmaj7 
ในเวลาที่ช่วงชีวิตได้เจอกับวันร้ายๆ เมื่อความมืดมิดมาเยือน
  Am      Gsus         Fmaj7 
ปิดตาเอาไว้ ให้มองไม่เห็นเส้นทางก้าวไป
C                                       Fmaj7 
ยังวางใจ ไม่ลืมความหลังทุกวันที่ ทรงนำมา
                   Am      Gsus   Fmaj7      Gsus G
ต่อให้วันนี้จะมีอะ ไรหนักหนา ข้าอยู่ในรักพระองค์จะนำ ไปอีกครั้ง
C                                  Fmaj7 
**พระองค์เป็นโล่ห์ป้องกันภัยให้    ความเข้มแข็ง
C                                  Fmaj7 
พระองค์จะเสริมเพิ่มเรี่ยวแรงให้เดินก้าวไป
         Dm         Em          Fmaj7           Em 
วันพรุ่งนี้แม้ต้องเจอสิ่งใด แต่ข้าพร้อมก้าวไปตามพระองค์
          Dm                 Gsus   C 
ทรงเป็นแสงนำทางความหวังในใจเสมอ
 Midtro: |C|%|Fmaj7|%|
   C                                     Fmaj7 
กลัวอะไร ไม่มีสิ่งไหนต้านทานเมื่อทรงนำทาง
                               Am 
ทุกอย่างฝากไว้วางใจพระ หัตถ์ทรงฤทธิ์
  Gsus        Fmaj7  Gsus   G 
แม้สิ่งใดขวางพระองค์จะ นำให้ผ่านไป


Solo: |Am|Dm|F|%| x2
Outtro: |C|%|Fmaj7|%|x2