ให้พระนามพระองค์ได้สรรเสริญ

Key: C, Tempo: 70, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

C         Em                   Am                         F      G          C
ขอให้เราเปล่งเสียงสรรเสริญพระองค์  ถึงความรักอันยิ่งใหญ่
         C          Em            Am        F     G  C  
ขอเราเข้าเฝ้าปรนนิบัติพระองค์ ด้วยความยินดี
                        Am      Em            F     G          C          
       **กล่าวถึงรักอันมั่นคง ของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์
            Dm      G          Em         Am   
       ไม่มีจืดและจาง เต็มไปด้วยพระพร
               Ab         G              C
       ให้พระนามพระองค์ ได้สรรเสริญ