องค์พระเจ้าองค์บริสุทธิ์

Key: G, Tempo: 80, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

G         Em           Am        D7              G     Em
องค์พระเจ้า           องค์บริสุทธิ์  และองค์อัศจรรย์
Am            D7                   G    Em
องค์จอมราชัน        พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
Am          D7                        G       Em
 ข้าสรรเสริญ         และเทิดทูนพระนาม
 Am               D7                  G       Em    Am   D7  G  
ขอให้พระเกียรติ    จงเป็นของพระองค์  ชั่วนิจ  นิ   รันดร์
     E                 Am       D7                             G      Em
  *  ร้องว่า ฮาเลลูยา  อาเมน   ร้องว่า      ฮาเลลูยา  อาเมน
                     Am                   D7                          G   
   ร้องว่าฮาเลลูยา   ร้องสรรเสริญ   พระนามพระองค์